Warriors of Heaven and Earth

Warriors of Heaven and Earth

114 mins | Drama, Action, Adventure | Sept. 23, 2003

A Chinese emissary is sent to the Gobi desert to execute a renegade soldier. When a caravan transporting a Buddhist monk and a valuable treasure is threatened by thieves, however, the two warriors might unite to protect the travelers.

Warriors of Heaven and Earth

114 mins | Drama, Action, Adventure | Sept. 23, 2003

Warriors of Heaven and Earth
A Chinese emissary is sent to the Gobi desert to execute a renegade soldier. When a caravan transporting a Buddhist monk and a valuable treasure is threatened by thieves, however, the two warriors might unite to protect the travelers.
IMDb rating 6.3
Producers China Film Co-Production Corporation, Columbia Pictures Film Production Asia, Huayi Brothers, Xi'an Film Studio, Taihe Film Investment Co. Ltd.
Original title 天地英雄
Directors He Ping
Writers He Ping, Rui Zhang

Cast

Jiang Wen

as Lieutenant Li

Kiichi Nakai

as Lai Qi

Wang Xueqi

as Master An

Zhao Wei

as Wen Zhu

Bagen Hasi

as Cao Jin

Tao Ho

as Ma Gun

Linian Lu

as Wu Lao'Er

Wang Deshun

as Old Diehard

Haibin Li

as Zao Zimo

Yeerjiang Mahepushen

as Master An's Servant

Chuangao Hou

as Guard

Zhou Yun

as Jue Hui

Wei Li

as Di Hu