The Jade Bow

The Jade Bow

102 mins | Action | Jan. 20, 1966

A villain steals a kung fu manual and kills the good swordsmen it belongs to. He masters the powers it offers and goes on to commit various evils. Twenty years later, a young swordsman heads off to take him to account. On the way he meets a couple of feisty young swordswomen, and his life gets more complicated.

The Jade Bow

102 mins | Action | Jan. 20, 1966

The Jade Bow
A villain steals a kung fu manual and kills the good swordsmen it belongs to. He masters the powers it offers and goes on to commit various evils. Twenty years later, a young swordsman heads off to take him to account. On the way he meets a couple of feisty young swordswomen, and his life gets more complicated.
Producers
Original title 雲海玉弓緣
Directors Liu Chia-Liang, Cheung Yam-Yim, Tong Kai, Fu Chi
Writers Cheung Sum

Cast

Chen Si-Si

as Li Shen-Nan

Fu Chi

as Chin Shi-Yi

Wong Pao-Cheng

as Ku Chi-Wa

Ping Fan

as Meng Sheng-Tung

Chui Lik

as Tulung Tsun-Che

Li Tse-Yu

as Uncle Li Pan-Kuei

Chu Li

as Tsao Chin-Erh

Pai Ti

as Lu Si-Niang

Yang Sheng

as Tang Hsiao-Lan

Liang Heng

as Hsiang Hung

Soo Chin

as General Kou Fang