Border Dog Scarlet

Border Dog Scarlet

64 mins | Drama, Adventure | May 4, 1979

The story of a military border patrol dog and handler.

Border Dog Scarlet

64 mins | Drama, Adventure | May 4, 1979

Border Dog Scarlet
The story of a military border patrol dog and handler.
Producers Gorky Film Studios
Original title Пограничный пес Алый
Directors Yuliy Fayt
Writers Vladimir Golovanov

Cast

Aleksandr Kazakov

as Nikolay Bubentsov - praporshchik