The Man of Seven Faces

The Man of Seven Faces

87 mins | Mystery | April 26, 1960

Detective Tarao investigates the deaths of police officers who were involved in solving a kidnapping case.

The Man of Seven Faces

87 mins | Mystery | April 26, 1960

The Man of Seven Faces
Detective Tarao investigates the deaths of police officers who were involved in solving a kidnapping case.
Producers Toei Company, Ltd.
Original title 多羅尾伴内 七つの顔の男だぜ
Directors Shigehiro Ozawa, Michio Konishi
Writers Yoshitake Hisa

Cast

Chiezō Kataoka

as Bannai Tarao

Shinjirô Ehara

as Shinkichi Sakurai

Yoshiko Sakuma

as Sonoko Matsukawa

Naoko Kubo

as Tomeko Kawakita

Hitomi Nakahara

as Kimiko Baba

Shoji Nakayama

as Ryosuke Kiyoshima

Chizuru Kitagawa

as Fujiko Baba

Yûji Hori

as Inspector Fukumura

Isao Yamagata

as Chief Inspector Ozawa

Eitarō Shindō

as Shuhei Hoshimura

Eijirō Tōno

as Genkichi Miyashita

Akitake Kôno

as Jukichi Arao

Michiko Hoshi

as Michi Sakurai

Yoshi Katō

as Officer Kihara

Kusuo Abe

as Yozo Yamaoka

Junya Usami

as Division Chief Ishida

Ken Sudo

as Detective Terada

Rinichi Yamamoto

as Detective Sato

Yoshio Inaba

as Yukichi Akutsu