The Blood of Wolves

The Blood of Wolves

126 mins | Drama, Crime | May 12, 2018

Set in 1988 in Hiroshima, Japan, prior to the enactment of the anti-organized crime law. A rumor exists that Detective Shogo Ogami has ties with the yakuza. He is partnered with Detective Shuichi Hioka and they investigate a missing person case involving a financial company employee. Conflicts between opposing yakuza groups become more serious.

The Blood of Wolves

126 mins | Drama, Crime | May 12, 2018

The Blood of Wolves
Set in 1988 in Hiroshima, Japan, prior to the enactment of the anti-organized crime law. A rumor exists that Detective Shogo Ogami has ties with the yakuza. He is partnered with Detective Shuichi Hioka and they investigate a missing person case involving a financial company employee. Conflicts between opposing yakuza groups become more serious.
IMDb rating 6.9
Producers Toei Company, Ltd.
Original title 孤狼の血
Directors Kazuya Shiraishi
Writers Junya Ikegami, Yuko Yuzuki

Cast

Koji Yakusho

as Shogo Ogami

Tori Matsuzaka

as Shuichi Hioka

Maki Yoko

as Rikako Takagi

Kenichi Takitoh

as Daisuke Saga

Takuma Otoo

as Shigeru Yoshida

Joey Iwanaga

as Daiki Zenda

Junko Abe

as Momoko Okada

Yosuke Eguchi

as Moritaka Ichinose

Gorō Ibuki

as Kenji Otani

Hajime Inoue

as Tsuneo Iwamoto

Renji Ishibashi

as Shohei Ikago

Katsuya

as Hiroyuki Nawashiro

Takahiro Kuroishi

as Yasunori Kanemura

Marie Machida

as Yoko Takii

Megumi

as Junko Uewase

Shido Nakamura

as Takafumi Takasaka

Tomoya Nakamura

as Kyoji Nagakawa

Shun Nakayama

as Keisuke Yoshihara

Takamitsu Nonaka

as Yoshiki Bizen

Issei Okihara

as Arihara

Ryuji Sainei

as Kikuchi

Kyusaku Shimada

as Takeshi Kako

Tarô Suruga

as Jiro Uewase

Tomorowo Taguchi

as Hideo Doi

Yutaka Takenouchi

as Kosuke Nozaki

Pierre Taki

as Ginji Takii

Eiji Takigawa

as Katsushi Mouri

Taketo Tanaka

as Takashi Yanagita

Takaki Uda

as Tomoyasu

Kenichi Yajima

as Keiji Tomotake