Yakuza Ladies 3

Yakuza Ladies 3

119 mins | Drama, Crime | April 8, 1989

Upon the passing of the Sakanishi Clan’s boss, a fierce battle between his wife Hazuki and his disciple Terada breaks out. Will Hazuki be able to assume her husband’s position as the head of the established yakuza clan?

Yakuza Ladies 3

119 mins | Drama, Crime | April 8, 1989

Yakuza Ladies 3
Upon the passing of the Sakanishi Clan’s boss, a fierce battle between his wife Hazuki and his disciple Terada breaks out. Will Hazuki be able to assume her husband’s position as the head of the established yakuza clan?
Producers Toei Company, Ltd.
Original title 極道の妻たち 三代目姐
Directors Yasuo Furuhata, Shôji Nagaoka
Writers Kōji Takada, Shôko Ieda

Cast

Yoshiko Mita

as Hazuki Sakanishi

Rino Katase

as Misao Nogata

Shinobu Sakagami

as Futoshi Araki

Naomi Zaizen

as Misato Hanai

Noriko Hayami

as Mitsue

Kôichi Ueda

as Kanichi Kojima

Yūji Honma

as Kenkichi Otake

Masao Komatsu

as Junnosuke Nogata

Tetsurō Tamba

as Takeo Sakanishi

Masaaki Daimon

as Lawyer Youki

Sakura Kamo

as Yuriko Hanai

Mineko Nishikawa

as Yumi Awa

Mikio Narita

as Ryukichi Terada

Kenichi Hagiwara

as Testuro Akamatsu

Emi Shindo

as Kae Terada