Yakuza Ladies: The Final Battle

Yakuza Ladies: The Final Battle

115 mins | Drama, Crime | June 2, 1990

A Yakuza boss's wife and the widow of a rival crime syndicate's murdered leader bond over a common purpose: to seek vengeance.

Yakuza Ladies: The Final Battle

115 mins | Drama, Crime | June 2, 1990

Yakuza Ladies: The Final Battle
A Yakuza boss's wife and the widow of a rival crime syndicate's murdered leader bond over a common purpose: to seek vengeance.
Producers
Original title 極道の妻たち 最後の戦い
Directors Kōsaku Yamashita
Writers Kōji Takada, Shôko Ieda

Cast

Shima Iwashita

as Fuyu Segami

Sho Aikawa

as Yutaka Nezu

Rino Katase

as Natsumi Ise

Yuriko Ishida

as Shiori Ueki

Akira Hamada

as Motokazu Konya

Saori Iwama

as Mio Takushoku

Shinichirô Mikami

as Kozo Terazawa

Kazuhiko Nishimura

as Teruo Takagi

Kanta Ogata

as Shinichi Takagi

Ryūji Shinagawa

as Kazuyoshi Mitsuishi

Kantarô Suga

as Lawyer Sakurai