Sachiko no sachi

Sachiko no sachi

87 mins | Drama | Dec. 25, 1976

Based on the manga of the same name by Kazuo Kamimura.

Sachiko no sachi

87 mins | Drama | Dec. 25, 1976

Sachiko no sachi
Based on the manga of the same name by Kazuo Kamimura.
Producers Nikkatsu Corporation
Original title サチコの幸
Directors Naosuke Kurosawa, Kazunari Takeda
Writers Kazuo Kamimura, Hiroshi Dekura

Cast

Rika Miura

as Sachiko

Jun Izumi

as Yumiko

Eiko Nagashima

as Yoshiko

Akira Terao

as Hirosawa

Hiroyuki Takano

as Jiro

Osamu Sakuta

as Takehiko

Mitsuyo Asaka

as Okami

Hiromitsu Suzuki

as Nakata

Moeko Ezawa

as Mizue

Kirin Kiki

as Momoe