Mother and Son

Mother and Son

99 mins | June 7, 1955

An Ishiro Honda film.

Mother and Son

99 mins | June 7, 1955

Mother and Son
An Ishiro Honda film.
Producers Toho Company, Ltd.
Original title おえんさん
Directors Ishirō Honda, Kihachi Okamoto
Writers Dai Nishijima, Minoru Nakano

Cast

Yaeko Mizutani

as En Matsuyama

Hiroshi Koizumi

as Hiroshi Matsuyama

Yôko Tsukasa

as Tamako Izumi

Chieko Nakakita

as Sadako Izumi

Tamae Kiyokawa

as Mitsue Hayakawa

Ren Yamamoto

as Yasuo Noda

Yutaka Nakayama

as Akio

Masao Shimizu

as Seitaro Tani

Kamatari Fujiwara

as Tokugoto Izumi

Yasuhisa Tsutsumi

as Eikichi

Tsuruko Mano

as Otatsu

Zeko Nakamura

as Tanabe

Hisao Toake

as Dr. Samejima

Kôji Uno

as Dance teacher (uncredited)

Yutaka Sada

as (uncredited)

Shôichi Hirose

as (uncredited)

Katao Kawasaki

as (uncredited)

Jirô Mitsuaki

as (uncredited)

Keiichirô Katsumoto

as (uncredited)

Mitsuo Tsuda

as (uncredited)

Eisuke Nakanishi

as (uncredited)

Masayoshi Kawabe

as (uncredited)

Shozo Hayashiya

as (uncredited)

Hideo Shibuya

as (uncredited)

Etsuo Saijo

as (uncredited)

Akira Yamada

as (uncredited)

Minoru Itô

as (uncredited)

Kôji Iwamoto

as (uncredited)

Haruya Sakamoto

as (uncredited)

Masako Ôshiro

as (uncredited)

Michiko Kadono

as (uncredited)

Yaeko Izumo

as (uncredited)