Tokyo no hito sayonara

Tokyo no hito sayonara

June 28, 1956

Tokyo no hito sayonara

June 28, 1956

Tokyo no hito sayonara
Producers Toho Company, Ltd.
Original title Tokyo no hito sayonara
Directors Ishirō Honda
Writers Ishirō Honda

Cast

Chiyoko Shimakura

as Chiyo Oshima

Shinji Yamada

as Shin'ichi Ono

Kenji Sahara

as Jintaro, sailor

Haruko Tôgô

as Nobuko, Shinichi's Mother

Michiko Kawa

as Osaki, anko

Keiko Yajima

as Toshiko, Shinichi's sister

Yuko Kagawa

as Sachiko

Teruko Mita

as Kane, Ryukichi's wife

Yutaka Sada

as Osaki, policeman (uncredited)

Kenji Oyama

as (uncredited)

Noriko Honma

as Natsu, Chiya's Mother (uncredited)

Kichijirô Ueda

as Gensuke, Chiyo's father (uncredited)

Takashi Itô

as Ryokichi, Ryukichi's son (uncredited)

Tateo Kawasaki

as Taizo, Chiyo's aunt (uncredited)

Keiji Sakakida

as Watchman (uncredited)

Takashi Narita

as Fisherman (uncredited)

Jirô Suzukawa

as Fisherman (uncredited)

Akio Kusama

as Fisherman (uncredited)

Keiichirô Katsumoto

as Priest (uncredited)

Shichiro Masaki

as (uncredited)

Shuji Mitsuyama

as (uncredited)

Katsuko Terauchi

as (uncredited)

Tetsuya Tomei

as (uncredited)