Nakkama

Nakkama

120 mins | Comedy | Feb. 22, 2019

Nakkama

120 mins | Comedy | Feb. 22, 2019

Nakkama
Producers
Original title Nakkama
Directors Avinash Gaurav
Writers Avinash Gaurav

Cast

Prapti Ajwalia

as Aprajeeta

Swati Dave

as Meenakshi ji

Akhil Kotak

as Akhil

Tushar Dave

as Kishor Bhai

Rohan Sinha

as Tejas

Bhavik Jagad

as Bhavesh

Pushpraj Gunjan

as WiFi

Ramakanth Ingale

as Jignesh