Ο Μισογύνης

Ο Μισογύνης

Comedy | Feb. 15, 1958

Ο Μισογύνης

Comedy | Feb. 15, 1958

Ο Μισογύνης
Producers Άννα Φιλμ
Original title Ο Μισογύνης
Directors Filippos Fylaktos
Writers Sotiris Patatzis