Jin ling zhi ye

Jin ling zhi ye

97 mins | Drama | Jan. 1, 1985

The adventure in Nanjing of the legendary CCP undercover Qian Zhuangfei.

Jin ling zhi ye

97 mins | Drama | Jan. 1, 1985

Jin ling zhi ye
The adventure in Nanjing of the legendary CCP undercover Qian Zhuangfei.
Producers
Original title Jin ling zhi ye
Directors Jiang Qian
Writers Jiang Qian, Shuolong Cao

Cast

Kong Xiang-Yu

as Qian Zhuangfei

Zhu Decheng

as Gu Shunzhang

Junmai Ai

as Xu Enzeng

Liu Jian

as Chen Lifu

Mingzi Zhang

as Mrs. Qian

Hewei Zou

as Li Kenong

Tiecheng Wang

as Zhou Enlai

Tianqian Tan

as Hu Beifeng

Sun Feihu

as Jiang Jieshi

Biao Wang

as Cai Mengjian

Yanfang Luo

as Female magician

Mai Wenyan

as Wang Lina

Zhimei Shen

as Qian Yibo

Yongjian Chen

as Liu Ji

Zhaolan Wu

as Mrs. Xu